Het TalentCompass maakt gebruik van het gedachtengoed van de Belgisch klinisch psycholoog Wil de Roy. De Roy werkte ruim 35 jaar aan een methode die een diepgaand inzicht geeft in de aangeboren talenten van mensen. Uiteindelijk kreeg dit de vorm van een online scan. Deze analyse onderscheidt zich door puur zicht te geven op de daadwerkelijke talenten van de mens. Los van vergelijkingen met anderen en oordelen als goed of fout. Op deze manier wordt een duidelijke blauwdruk van de talenten van een kind, jongere of volwassene gegenereerd.